Konference krajané a čeština, Národní muzeum, Praha 10.-12. září 2014

Program - pdf

Záštita místopředsedy Senátu - jpg

Záštita ministra zahraničí - jpg

Ocenění - pdf

Fotogalerie


Příspěvky:

  • Petr Bísek: Přežije čeština v Americe a ve světě? Ano! - pdf
  • Jiřina Bystrická: Příklad z Francie - pdf
  • Milena Grenfell-Baines: Čeština u nás v rodině - pdf
  • Hana Herrmannová: Čeština v Rumunsku, poznámky k ČŠBH - pdf
  • Barbara Semenov: Čeština zakódovaná v srdci Čechoaustralana - pdf
  • Petr Skořepa: Čeština a její výuka v rumunském Banátu - pdf
  • Iva Tatarková: Dům zahraniční spolupráce a čeština v zahraničí - pdf
  • Zora Zámečníková: Zkušenost z Anglie – o češtinu není zájem - pdf
Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů
K Zahrádkám 1289/4, 155 00  Praha 5, ČR